NYHETER
NYHET!

Til våre kunder og samarbeidspartnere SE FLERE NYHETER

Oslo, Desember 2015

Varsel om prisjustering

Våre utenlandske leverandører har varslet prisstigning fra og med årsskiftet januar 2016. Dette kommer på toppen av en allerede svekket norsk krone i forhold til de valutaene vi handler i, som US dollar, Euro og svenske kroner.

Våre norske leverandører varsler også prisstigning av samme årsak som over.

Dette medfører at Duri-Fagprofil AS er nødt for å justere prisene med fra 4% til 10%. Det vil variere noe innenfor de enkelte produktgrupper.

For de produktområder der vi er NOBB vareeier, vil endringene måtte skje fra og med 1. april 2016, for andre områder vil vi justere prisene allerede fra januar 2016, basert på leverandørenes prisøkninger. Vi kommer tilbake til hvilken justeringsfaktor vi vil måtte legge inn på de enkelte produktområder i januar.

Med vennlig hilsen,

Dan Urban Styffe
Daglig leder
Duri Fagprofil AS