NYHETER
NYHETSBREV

Prisjusteringer 2015 SE FLERE NYHETER

Varsel prisøkning
Vi ser oss dessverre nødt for å varsle prisøkning på gjeldende prislister i Nobb fra 1 april 2015.
For øvrige produkter der vi ikke er NOBB ansvarlige, vil vi måtte følge varslet prisøkning på tidspunkt som våre leverandører øker prisene.
Den viktigste årsaken er den siste tids urolighet rundt den norske kronen og svekkelse i forhold til andre valutaer. En stor del av våre vareinnkjøp foretas i euro og i US dollar. Den norske kronen har svekket seg rundt 8-10% mot euro og rundt 30% mot US dollar i løpet av 2014.
I tillegg til dette beregnes våre containertransporter i US dollar og euro, noe som må innkalkuleres i vareprisene. Våre andre transportører varsler en prisøkning på mellom 2,5 % til 4 %.
 
Til slutt varsler mange av våre leverandører/produsenter prisøkninger basert på råvare.
 
Følgende blir da konklusjonen:
Generell prisøkning ca 5%
 
Produktområde:
Bygg og Våtromsprodukter ca 6%
Aluminiumsprofiler ca 6%
 
Noen av våre andre produkter vil også justeres mer eller mindre

Med vennlig hilsen,
Duri Fagprofil AS

Dan Urban Styffe
Daglig leder