NYHETER
NYHETSBREV

Prisjusteringer 2015 SE FLERE NYHETER

Oslo, Desember 2014 
 
Varsel prisøkning
Vi ser oss dessverre nødt for å varsle prisøkning på gjeldende prislister i Nobb fra 1 april 2015.
For øvrige produkter der vi ikke er NOBB ansvarlige, vil vi måtte følge varslet prisøkning på tidspunkt som våre leverandør øker pris. 
 
Den viktigste årsaken er den siste tids urolighet rundt den norske kronen og svekkelse i forhold til andre valutaer.
 
En stor del av våre vareinnkjøp foretas i euro og i US dollar.  Den norske kronen har svekket seg rundt 12% mot euro og rundt 20% mot US dollar i løpet av 2014.
 
I tillegg til dette beregnes våre containertransporter i US dollar og euro, noe som må innkalkuleres i vareprisene.  Våre andre transportører varsler en prisøkning på mellom 2,5 % til 4 %.
 
Til slutt varsler mange av våre leverandører/produsenter prisøkninger basert på råvare.
 
Da vi ser for oss en differensiert prisøkning, vi vil komme tilbake nærmere med størrelsen og på hvilke produktgrupper det vil gjelde.

De justerte prisene vil være tilgjengelige i varedatabasen til NOBB senest 1. April 2015.

Med vennlig hilsen,
Duri Fagprofil AS

Dan Urban Styffe
Daglig leder