NYHETER
Oslo 31. Jan 2014

Prisjustering fra 1. April 2014 SE FLERE NYHETER

PRISVARSEL
Oslo 31. Jan 2014
Varsel om prisjustering fra 1. April 2014
 
Vi vil med dette varsle om prisjustering på produkter, med bakgrunn i endring i valutakurser og en økning i våre kostnader.
 
Generell prisøkning på 3%.
Vi vil også måtte justere prisene på enkelte andre produkter/produktgrupper.
De justerte prisene vil være tilgjengelige i varedatabasen til NOBB senest 1. April 2014.
 
Mvh Duri-Fagprofil AS
 
Dan Urban Styffe
Daglig leder