NYHETER
NYHET!

POTMIX PRODUKTER SE FLERE NYHETER

ASFALT & FORSEGLING

Potmix Products produserer spesialasfalt. De er en familiebedrift, etablert i 2004 og
har sin produksjon ved deres asfaltverk i Kungsör i Sverige. Kundene er entreprenører,
kommunale og statlige virksomheter, eiendomsselskaper og byggebransjen.
Med bruk av lokale leverandører i størst mulig grad, har de som produsenter, full kontroll
over hele produksjonsprosessen - fra valg av steinmaterialer og bitumen, kvalitetskontroll,
til pakking av produktet. Som produsent styrer de også produksjonen basert på etterspørsel;
dette betyr at de alltid kan sende det ferskeste materialet til kundene, for best
mulig resultat ved utlegging.
Potmix jobber aktivt med en miljøbevisst profil som reflekterer bruk av lokale råvarer og
en rekke løsemiddelfrie produkter.