NYHETER
STEGETT NYHET!

Nye trinn-plater på lager!!! SE FLERE NYHETER

12 mm stavlimt eik grunnoljet.
Fin rustikk sortering.Leveres i standard Stegett størrelser:
Trinn-plater 1000 - 1300 - 1450 - 1600 mm.
skjøteplank 200 x 1300 mm.
Bruk samme opptrinns-plater, og bak-kantlister som til Stegett 15 mm.