NYHETER
NYHET!

MARMOX armering i composit SE FLERE NYHETER

Korrosjon av stålforsterkninger i betong på grunn av fukt, kjemikalier og salt er ofte årsak til alvorlige skader og svikt i betongelementer og -strukturer. Dette forekommer særlig i øverste etasje, på bad og kjøkken, i bygninger ved kysten, fabrikkgulv, veibetong osv. De årlige kostnadene for å reparerer betongelementer som er skadet på grunn av stålkorrosjon, er beregnet til å være over 3 milliarder dollar i Europa alene. Derfor forskes det kontinuerlig på alternativer til tradisjonell stålforsterking. MARMOX armering anses å være et av de beste alternativene man har kommet frem til.