NYHETER
GULVAKKUSTIK

DecibeX SE FLERE NYHETER

Med DecibeX underlagsmateriale reduseres både trinn- og romlyden, romakustikken blir bedre, og man får et stillere miljø og et roligere rom. DecibeX har en serie produkter som retter seg både mot forbrukerens hjemmemiljø og til offentlige miljø som f.eks. arbeidsplasser med økende krav til stille omgivelser.